Kategorier
Blogg

Vad är en ackrediterad investerare?

Enackrediterad investerare definieras som en person med ett substans värde på $2 000 000 eller mer, och med en taxerbar inkomst på minst $300 000 under de senaste 12 månaderna).

Ackrediterade investerare har vanligt vis större portföljer att förvalta; ännu viktigare, de har till gång till produkter som kan generera bättre avkastning trots låg ränta miljö. De flesta förmögenhets förvaltare kommer att föreslå att ackrediterade investerare kompletterar sin portfölj med cirka fem procent i alternativa investeringar (investeringar Förutom konventionella aktier och obligationer).

För exempel på alternativa placeringar läs mer på: placeringar.nu

Av Investeringsbank

Investeringsbank och investment