Kategorier
Blogg

Skuggbanker

Skuggbanker (Shadow banks) är organisationer som deltar i kreditförmedling och genomför
löptidstransformeringar precis som traditionella banker.

Bankerna har regelverk och hårdare tillsyn där skuggbankerna inte regleras i lika hög grad.
Sektorn omfattar finansinstitut som penningmarknadsfonder, hedgefonder, strukturerade finansiella fordon, kreditfonder,
peer-to-peer-långivare, mäklarhus, fastigheter investmentbolag och riskkapitalbolag.

Av Investeringsbank

Investeringsbank och investment