Riskkapital

Riskkapital (engelsk översättning Venture capital, VC eller Venture) är riskkapital som ofta investeras i ett företags tidiga stadium, då det finns en hög tillväxtpotential. Riskkapital är en typ av privat kapital som oftast är inriktat på nystartade företag.

Riskkapitalister investerar i tillväxtföretag i syfte att generera avkastning genom en eventuell realisering vilket ofta sker i samband med en börsintroduktion (IPO) eller utförsäljning av företaget. Större riskkapitalfonder ger ofta tillbaka värden till entreprenörerna exempelvis innovativa idéer för produktutveckling, tjänster som behöver investeringar och experthjälp för att stärka företaget.