Private Equity

Vad är private Equity?

Private Equity är en form av aktieinvesteringar i privata företag som inte är noterade på börsen. Det är en medellångt till långsiktiga investering som kännetecknas av ett aktivt ägande. Syftet med Private Equity är att bygga upp starkare företag genom att stärka ledningskompetensen, leverera operationella förbättringar och hjälpa företag att få tillgång till nya marknader. Ofta jobbar man med buyout fonder men även skuldhantering, infrastruktur, fastigheter och hedgefonder.

Kunder till private equity bolagen är institutionella investerare, statliga placeringsfonder, pensionsfonder, kapitalförsäkringar och familjeföretag.

Exempel på tjänster

  • Due diligence
  • Exit strategier
  • Carve out strategier
  • Strategier för institutionella placerare