Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken ägs tillsammans av EU-länderna. Banken lånar pengar på kapitalmarknaderna som de lånar ut till olika projekt som är i linjen med EU:s mål.