Investeringsbank och riskkapital

investeringsbank, riskkapital och investeringar

Investeringsbanker och utökat riskkapital kan skapa möjligheter för företagare!

Vad är skillnaden mellan en investeringsbank och en investmentbank?
Namnen är förvillande lika. En investeringsbank investerar ofta i större och långsiktiga projekt och har ofta staten eller stater i ryggen som finansiär.

En investmentbank är däremot en bank som förmedlar och ibland även emitterar finansiella tillgångar hos både den publika och privata sektorn runtomkring i världen. En investmentbank har finansiella rådgivningstjänster och hjälper företag skaffa kapital och utveckla långsiktiga relationer med institutionella kunder inklusive regeringar, stater och kommuner.

Digitalisering och de nya bankerna

Den mest värdefulla valutan idag är information
Kreditgivning var tidigare ett område som tillhörde bankerna men de har förlorat en del mark. Under senare år har vi sett hur industrier formas om av digitala affärsmodeller och även kapitalmarknader kommer förändras. Vi har sett hur fördelar med nätverk kan slå undan traditionella affärer. Varje år finns det mer information som skapats på webben än i alla tidigare år tillsammans. Försäljning och handel har blivit digitaliserad i flera tillgångsklasser vilket är en trend som kommer fortsätta samtidigt som marginalerna för bankerna minskar.

Olika typer av investeringsbanker

Nordiska investeringsbanken
Den nordiska investeringsbanken fokuserar på ett antal kärnsektorer som energi, miljö, infrastruktur för transporter, logistik och telekommunikationer, innovationer, forskning och utveckling. Svenska staten äger 34,6% av NIB. NIB har 2013 ett kapital på över 27 miljarder euro och i stort sett alla pengarna går till redan väletablerade storföretag (Fortum, SEB, Boliden, SJ mfl).

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbanken satsar på projekt för att motverka arbetslöshet.

Svensk investeringsbank?
Hur svenska staten jobbar med sitt riskkapital har kritiserats av myndigheter som Riksrevisionen. Det har ofta framförts krav på en svensk investeringsbank som skulle kunna hjälpa till med investeringar av infrastruktur, grön omställning av energin, ny teknik, lån till kommuner, byggsektorn mm. I riksdagen ställde vänsterpartiet 2009 en motion om att utreda möjligheterna att bilda en statlig investeringsbank vilket har motiverats med att banksektorn domineras av 4 större aktörer. Från socialdemokratiskt håll har det ibland framförts krav att bilda en statlig bank som investerar aktivt exempelvis för att ordna ombyggnad av nya bostäder och satsa på långsiktiga projekt.

Fondinvest
I mars 2016 startade regeringen ett nytt statligt riskkapitalbolag i en fond som heter Fondinvest AB.

Historiska investeringsbanker i Sverige
Sveriges Investeringsbank bildades 1967 där bla Harry Schein var VD mellan 1983-1987 och uppgick 1989 i PK- Banken (nuvarande Nordea).